Mattress Sizes Chart

Single Mattress SizeDouble Mattress Size
Long Single Mattress SizeQueen Mattress Size
King Single Mattress SizeKing Mattress Size